DOKUMENDI KOOSTAMINE

Ainuosaniku otsus majandusaasta aruande heakskiitmiseks ja kasumi jaotamiseks

Osaühingu majandusaasta aruande koostab juhatus, kuid selle kiidavad heaks osanikud, üheisikuosaühingu puhul ainuosanik. Osanik otsustab ka kasumi jaotamise või mittejaotamise. Antud otsus sobib kasutamiseks kui:

 • osaühingul on vaid üks osanik
 • osanik soovib kinnitada majandusaasta aruande
 • osaühing on teeninud kasumit, mida võib jaotada

Koosta otsus

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas ainuosaniku otsus peab olema lihtkirjalik, notariaalselt või digitaalselt allkirjastatud?

Olukorras, kus osaühingul on vaid üks osanik (ainuosanik), tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada ainuosaniku poolt.

Kui ainuosaniku otsus on aluseks juhatuse liikme valimisele, peab ainuosaniku allkiri olema kas notariaalselt kinnitatud või peab otsus olema digitaalallkirjastatud.

Samas juhime tähelepanu, et ettevõtjaportaali kaudu otsuste äriregistrile edastamisel peavad otsused olema digitaalselt allkirjastatud. Võib küll edastada ka skaneeritud koopiaid, kuid sel juhul tuleb lisaks saata äriregistrile ka paberkandjal originaaldokument.

Millal ja kui palju võib dividendi maksta?

Osanikule võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

Osanikule ei tohi teha väljamakseid, kui ühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev ühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt (osaühingu puhul on minimaalne seadusega nõutud netovara pool registreeritud osakapitalist, kuid mitte vähem kui 2500 eurot).

Kui aga ühingu osakapitali on vähendatud lihtsustatud korras kahjumi katmiseks, siis ei tohi samal aastal ning järgneva 2 aasta jooksul teha dividendi väljamakseid).

Kas dividendilt peab tulumaksu maksma?

Kui osanikule makstakse kasum dividendina välja, siis tuleb tasuda ettevõtte tulumaks (v.a. kui dividendina makstavalt summalt on ettevõtte tulumaks juba eelnevalt tasutud).

Dividendi summalt ei peeta tulumaksu kinni, nagu füüsilise isiku tulu maksustamisel, vaid tulumaksu tasub ühing dividendi summalt arvutatuna väljamakse tegemisel.

Kehtiv tulumaksumäär on 20%, kuid dividendi tulumaksu arvutamisel jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,80.

Näiteks, kui osanikele väljamakstav dividendi summa on 1000 eurot, siis tulumaks on: 1000:0,8*20%= 250 eurot ning seega ühingu poolt tasutava dividendide ja tulumaksu summa kokku on 1250 eurot.

Mis juhtub, kui majandusaasta aruannet mitte esitada?

Kui osaühing ei ole äriregistrile esitanud majandusaasta aruannet kuue kuu jooksul pärast seaduses sätestatud tähtaja möödumist, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

Kui ühing ei esita majandusaasta aruannet ka nimetatud tähtaja jooksul ega ole esitanud äriregistrile ka mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, võib äriregister avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ettenähtud aja jooksul ning kutsuda ühingu võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest ühingu vastu ja taotlema likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul, alates teate avaldamisest koos hoiatusega, et vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta.

Kui ühing ka eelnimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul ei ole esitanud äriregistrile majandusaasta aruannet ega ole esitanud ka mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning ühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja ühingu äriregistrist kustutada.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid