DOKUMENDI KOOSTAMINE

Ärihoone üürileping

Üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri). Ärihoone üürileping on sarnane tavapärase äriruumi üürilepinguga, kuid tulenevalt asjaolust, et kasutusse antakse hoone tervikuna, esineb mõningaid eripärasid, näiteks poolte kohustuste ning vastutuse osas. Avokaado ärihoone üürileping:

 • sobib kasutamiseks terve ärihoone üürileandmise puhul
 • võimaldab sätestada ettemaksu ja tagatisraha
 • võimaldab sätestada üürimärke tegemist kinnistusraamatusse
 • sobib sõlmimiseks fikseeritud tähtajaks

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas äriruumi üürileping peab olema kirjalik?

Seadus ei sätesta üürilepingule küll kohustuslikku kirjalikku vormi, kuid siiski on kindlasti soovitav sõlmida üürileping kirjalikult, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi ruumide üürimisega seotud kokkulepete osas.

Kui üürileandjaks on äriühing, siis kas üürile tuleb lisada käibemaks?

Käibemaksu lisamine äriruumide üürile on vabatahtlik. Äriruumide üürileandmisel on võimalus, et kui üürileandjaks olev ühing on käibemaksukohuslane ning on Maksu- ja Tolliametit eelnevalt kirjalikult teavitanud, siis võib lisada üürile käibemaksu.

Oluline on märkida, et Maksu- ja Tolliameti varasema praktika kohaselt ei ole aktsepteeritud käibemaksu tagasiarvestust juhul, kui üürileandja ei ole vastavat teavitust Maksu- ja Tolliametile eelnevalt esitanud. Seega on üürniku jaoks oluline kindel olla, et üürileandja on vastava teavituskohustuse täitnud.

Kas üürnik peab maksma ettemaksu?

Ettemaksu tasumise kohustust seadusest ei tulene, selles tuleb lepingupooltel lepingus eraldi kokku leppida. Ettemaksu suuruse osas ei ole samuti kohustuslikke sätteid, kuid ettemaks peaks olema siiski mõistlikus suuruses, arvestades üüriperioodi pikkust ning muid lepingut puudutavaid asjaolusid. Üürisuhetes on tavapäraseks ettemaksuks 1 kuni 3 kuu üür.

Kas üürnik peab maksma tagatisraha?

Tagatisraha maksmine ei ole seaduse kohaselt kohustuslik ning lepingupooled peavad tagatisraha maksmise lepingus kokku leppima. Äriruumide üürilepingu puhul ei ole tagatisraha suuruse osas maksimumsummat seaduses ette nähtud, kuid tavapäraseks summaks on 1 kuni 3 kuu üürisumma.

Mis on üürileandja pandiõigus?

Üürileandja pandiõigus on seaduses sätestatud pandiõigus üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks üüritud ruumis asuvatele ja selle sisustusse või kasutamise juurde kuuluvatele vallasasjadele. Pandiga on tagatud jooksva ja sellele eelneva aasta üüri nõuded, samuti hüvitisnõuded.

Kui üürnik tahab ära kolida või ruumides leiduvaid asju ära viia, võib üürileandja asju kinni pidada ulatuses, mis on vajalik tema nõuete täitmise tagamiseks.

Kas üürnik peab alati maksma kõikide kommunaalkulude ja muude ruumi kasutamisega seotud kulude eest?

Lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritud ruumiga seotud kulusid üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud.
Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud ruumi kasutamisega.

Mis on üürimärge kinnistusraamatus?

Kinnisasja üürnik võib seaduse kohaselt nõuda kinnistusraamatusse üürilepingu kohta märke tegemist.

Kinnistusraamatusse kantud märge tagab, et kinnisasja igakordne omanik peab lubama üürnikku kinnisasja vastavalt üürilepingule kasutada ja kinnisasja võõrandamise korral ei ole uuel omanikul õigust üürilepingut üles öelda - ka mitte põhjusel, et ta vajab üüritud ruumi tungivalt ise.

Juhime tähelepanu, et kinnistusraamatusse kantud üürimärke eemaldamiseks on vajalik üürniku nõusolek. Kui üürnik oma nõusolekut ei anna, tuleb pöörduda vastava nõudega kohtusse.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid