DOKUMENDI KOOSTAMINE

Elatise nõue

Elatise nõue võimaldab lapse esindajal esitada kirjalik nõue lapsevanemale, kes on kohustatud lapsele elatist maksma. Elatise nõude võib esitada nii tagantjärgi kui ka tulevikus maksmisele kuuluva elatise suhtes. Avokaado elatise nõue sobib kasutamiseks, kui:

 • isikul on ülalpidamiskohustus
 • elatist nõutakse igakuise maksena
 • elatist nõutakse alaealisele lapsele

Koosta nõue

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kui palju tuleb lapsele elatist maksta?

Ülalpidamise ulatuse määramisel arvestatakse lapse vajadusi ja tavalist elulaadi, kuid perekonnaseaduse § 101 lõike 1 alusel ei tohi igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära (2016. aastal on miinimumelatise suuruseks 215 eurot). Samas võib elatist mõjuval põhjusel vähendada, näiteks olukorras, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Juhul, kui nõutakse lapsele elatist miinimummäärast rohkem, tuleb tõendada lapse igakuiste kulutuste suurust ja seeläbi põhjendada, miks miinimummääras elatis lapse igakuiseid kulutusi ei kata. Tähele tuleb panna seda, et ülalpidamiskohustus on mõlemal vanemal, seega tuleb miinimummäärast kõrgema elatise nõudmisel arvestada, et lapse kulutused ühes kuus peavad ületama kahekordse miinimummäära (2016. aastal peavad lapse kulutused olema seega suuremad kui 430 eurot ühes kuus).

Elatise kindlaksmääramisel arvestatakse lapse kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimete ja kalduvuste kohase hariduse ja kutsealase ettevalmistusega seotud kulutusi, alaealise ülalpeetava puhul ka tema kasvatamise kulutusi.

Kas vanem vabaneb ülalpidamiskohustusest, kui tal ei ole piisavalt raha?

Vanem ei vabane oma alaealise lapse ülalpidamise kohustusest. Kui vanem ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline nõutud ulatuses lapsele elatist maksma, on tal kohustus kasutada tema käsutuses olevaid vahendeid enda ja lapse ülalpidamiseks võrdselt.

Mõjuval põhjusel võib elatist vähendada alla alammäära. Mõjuvaks põhjuseks võib olla muu hulgas vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel alammääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Millal elatise nõue aegub?

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 164 lg 2 alusel peatuvad vanemate ja laste vaheliste nõuete aegumine kuni lapse täisealiseks saamiseni, st elatisnõue hakkab aeguma alles siis, kui laps saab täisealiseks. TsÜS § 154 lg 2 alusel on lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg kümme aastat iga üksiku kohutuse jaoks. See tähendab, et lapsel on õigus elatist nõuda veel kümne aasta jooksul pärast täisealiseks saamist.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid