DOKUMENDI KOOSTAMINE

Kavatsuste protokoll arendatava äriruumi üürilepingu sõlmimiseks

Äriruumi üürilepinguga kohustub üürileandja andma üürnikule kasutamiseks äriruumi ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest üüri. Äriruumi üürilepingu objektiks on äriruum – olgu see kontor, ladu, tootmispind, kauplus või mistahes muu äritegevuseks vajalik ruum. Kavatsuste protokoll sõlmitakse juhul, kui äriruum ei ole veel valmis, aga pooled soovivad kokku leppida tulevase üürilepingu põhitingimustes. Avokaado kavatsuste protokoll:

 • sobib kasutamiseks juhuks, kui äripind ei ole veel valmis
 • võimaldab fikseerida edasisele läbirääkimisele mittekuuluvad tingimused
 • annab pooltele kindluse edasiste läbirääkimiste ning ettevalmistuste jätkamiseks

Koosta protokoll

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas kavatsuste protokoll peab olema kirjalik?

Seadus ei sätesta kavatsuste protokollile küll kohustuslikku kirjalikku vormi, kuid siiski on kindlasti soovitav sõlmida see kirjalikult, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi üürilepingu sõlmimisele suunatud kokkulepete osas.

Kas kavatsuste protokoll on poolte jaoks siduv?

Kavatsuste protokolli allkirjastamisega ei võta küll pooled endale siduvat kohustust üürilepingut sõlmida, kuid vaatamata sellele käsitletakse kavatsuste protokolli poolte kohustusena heas usus üürilepingut läbi rääkida ning hoiduda kavatsuste protokolli kehtivuse ajal tegudest ja toimingutest, mis võivad raskendada kavatsuste protokollis toodud kokkulepete ja eesmärkide täitmist.

Kui üürileandjaks on äriühing, siis kas üürile tuleb lisada käibemaks?

Käibemaksu lisamine äriruumide üürile on vabatahtlik. Äriruumide üürileandmisel on võimalus, et kui üürileandjaks olev ühing on käibemaksukohuslane ning on Maksu- ja Tolliametit eelnevalt kirjalikult teavitanud, siis võib lisada üürile käibemaksu. Oluline on märkida, et Maksu- ja Tolliameti varasema praktika kohaselt ei ole aktsepteeritud käibemaksu tagasiarvestust juhul, kui üürileandja ei ole vastavat teavitust Maksu- ja Tolliametile eelnevalt esitanud. Seega on üürniku jaoks oluline kindel olla, et üürileandja on vastava teavituskohustuse täitnud.

Kas üürilepingus peab sisalduma ettemaksu kohustus?

Ettemaksu tasumise kohustust seadusest ei tulene, selles tuleb lepingupooltel lepingus eraldi kokku leppida. Ettemaksu suuruse osas ei ole samuti kohustuslikke sätteid, kuid ettemaks peaks olema siiski mõistlikus suuruses, arvestades üüriperioodi pikkust ning muid lepingut puudutavaid asjaolusid. Üürisuhetes on tavapäraseks ettemaksuks 1 kuni 3 kuu üür.

Kas üürilepingus peab sisalduma tagatisraha kohustus?

Tagatisraha maksmine ei ole seaduse kohaselt kohustuslik ning lepingupooled peavad tagatisraha maksmise lepingus kokku leppima. Äriruumide üürilepingu puhul ei ole tagatisraha suuruse osas maksimumsummat seaduses ette nähtud, kuid tavapäraseks summaks on 1 kuni 3 kuu üürisumma.

Kas üürnik peab alati maksma kõikide kommunaalkulude ja muude äriruumi kasutamisega seotud kulude eest?

Lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritava äriruumiga seotud kulusid üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud.

Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud äriruumi kasutamisega.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid