DOKUMENDI KOOSTAMINE

Kinkeleping

Kinkelepinguga kohustub üks isik (kinkija) tasuta teisele isikule (kingisaaja) üle andma talle kuuluva eseme ja tegema võimalikuks omandi ülemineku kingisaajale või tasuta varalisest õigusest kingisaaja kasuks loobuma või muul viisil kingisaajat rikastama. Avokaado kinkeleping sobib kasutamiseks, kui:

 • Kingitakse vallasasja või õigust
 • Lepingut ei pea sõlmima notariaalses vormis
 • Kinge antakse üle tasuta

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis vormis peab kinkelepingu sõlmima?

Kinkeavaldus peab olema vormistatud kirjalikult, kui seadusest ei tulene teisiti. Näiteks juhul, kui kinke objekt on kinnisasi, peab kinkeleping olema notariaalselt tõestatud. Kinkelepingust tuleneva kohustuse täitmisega loetakse kinkeleping kehtivaks ka juhul, kui sätestatud kirjalikku vorminõuet ei ole järgitud.

Mida ei loeta kinkelepinguks?

Kinkeks ei loeta teise isiku kasuks vara omandamisest hoidumist; õigusest loobumist, mida isik ei ole veel omandanud ja pärandist või annakust loobumist.

Kellele võib kinkida?

Kingisaajaks võivad olla kõik isikud, seadus selles osas kitsendusi ei tee. Samuti võib sõlmida kinkelepingu veel sündimata, kuid eostatud lapse kasuks või kinke tegemise ajal elava kindlaksmääratud isiku tulevase lapse kasuks, isegi kui see ei ole veel eostatud. Sel juhul otsustab kinke vastuvõtmise tulevase lapse vanem või eestkostja.

Mida tuleb silmas pidada, kui tegemist on kinkega surma puhuks?

Kui kinkeleping on sõlmitud kinkija surma puhuks, kohaldatakse sellele pärimisseaduses testamentaarse annaku või testamendi kohta sätestatut. Kui selline kinkelepingust tulenev kohustus täidetakse siiski kinkija eluajal, kohaldatakse sellele kinkelepingu kohta sätestatut.

Kui surma puhuks sõlmitud kinkelepingu esemeks on teatud varaline hüve, asi, rahasumma, samuti õigus või kohustusest vabastamine, kohaldatakse lepingule testamentaarse annaku kohta sätestatut. Kui kinkeleping on sõlmitud kinkija surma puhuks ja kohaldamisele kuuluvad pärimisseaduse sätted, omandab kingisaaja õigused ja kohustused vastavalt annaku kohta sätestatule. Kui kingisaajaks on testamendijärgne pärija, siis loetakse kinkeleping testamendiks ning kingisaaja omandab teiste pärijatega võrdsed õigused. Seega on kingisaajal, kelle kasuks on sõlmitud leping kinkija surma puhuks, võrdsed õigused teiste pärijate ja annakusaajatega.

Kas kinkeleping võib sisaldada ka kingisaajale seatud koormisi ja kohustusi?

Kinkelepingus võib kingisaajale ette näha koormisi või kohustusi (näiteks kinkijat tema eluaja lõpuni ülal pidada). Kui koormise või kohustuse täitmine on avalikes huvides, võib pärast kinkija surma nõuda selle täitmist ka pädev riigi- või omavalitsusasutus. Kui koormis on määratud mitme isiku kasuks nende osade suurust kindlaks määramata ning üks neist isikutest sureb, suureneb tema osa arvel teiste isikute osa.

Kas kinkelepingust saab taganeda?

Kinkija võib enne kingitud eseme kingisaajale üleandmist lepingu täitmisest keelduda või pärast lepingust taganeda, kui:

 1. kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust;
 2. kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha;
 3. kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse;
 4. kinkijale on pärast lepingu sõlmimist tekkinud uusi või oluliselt suuremaid ülalpidamiskohustusi;
 5. kingisaaja sureb.

Kui kinkeleping on juba täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda ülaloleva loetelu punktides 1–3 ettenähtud juhtudel.

Vaata näidist Kinkeleping
 • Lisatud:
 • Audit:
Jaga
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Seotud dokumendid
Teemad
10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid