DOKUMENDI KOOSTAMINE

Kinnistule juurdepääsuõiguse seadmise avaldus

Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Avokaado avaldus juurdepääsuõiguse seadmiseks sobib kasutamiseks, kui:

 • teile kuuluvale kinnistule ei pääse avalikult kasutatavalt teel
 • juurdepääs kinnistule oleks võimalik üle naaberkinnistu
 • naaberkinnistu omanikuga ei võimalda juurdepääsutee kasutamist
 • soovid või ei soovi taotleda esialgset õiguskaitset

Koosta avaldus

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas valida kohus, kuhu avaldus esitatakse?

Kui üldreeglina esitatakse hagiavaldus kostja elukoha või asukoha järgi, siis avalikult kasutatavale teele juurdepääsu asja lahendab selle kinnisasja asukoha järgne kohus, millelt juurdepääsu avalikule teele taotletakse.

Avaldus esitatakse maakohtusse, mida Eestis on neli: Harju Maakohus (Harjumaa ja Tallinn), Tartu Maakohus (Lõuna-Eesti piirkond), Viru Maakohus (Lääne- ja Ida-Virumaa) ning Pärnu Maakohus (Lääne- ja Kesk Eesti ning saared). Konkreetsele maakohtule esitatavaid dokumente võib esitada ükskõik millisesse vastava maakohtu kohtumajja. Kui selgub, et asi ei allu sellele kohtumajale, edastab kohus avalduse ise kohtumajale, kellele asi allub.

Kas juurdepääsuõiguse eest peab maksma tasu?

Jah, juurdepääsuõigus seatakse tavapäraselt tasulisena. Seaduse kohaselt tuleb juurdepääsu määramisel arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

Tasu suuruse määramisel võetakse arvesse, millisel määral juurdepääsupiirang kinnistu omaniku õigusi piirab, samuti arvestatakse tee kasutamise intensiivsust, teehoiukulusid jms.

Kas võin nõuda juurdepääsu ükskõik millise naaberkinnistu kaudu?

Juhul, kui ajalooliselt on juurdepääsuks kasutatud ühte konkreetset naaberkinnistut, siis enamasti eelistatakse ka juurdepääsuõiguse seadmisel selliseid ajalooliselt väljakujunenud teid. Kohtupraktikas on leitud, et juurdepääsuõiguse tagamisel on kohustus säilitada tavana väljakujunenud ühendus avalikult kasutatava teega, koormamata omanikke, kelle kinnisasja ei ole avalikult kasutatava teega ühenduse pidamiseks seni kasutatud.

Seadus ütleb ka, et juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve, seega ei saa juurdepääsuteed lihtsalt suvaliselt määrata, vaid tuleks leida kõikide osapoolte jaoks võimalikult parim variant.

Kui olen avalduse esitanud, kas siis saan kohe juurdepääsuteed kasutada?

Kui naaberkinnistu omanikuga ei ole õnnestunud kokkulepet saavutada ning ta ei luba oma kinnistut juurdepääsuks kasutada, siis üksnes avalduse esitamine ise ei anna õigust naaberkinnistu kasutamiseks. Avalduse lahendamise tulemusena jõutakse naaberkinnistule juurdepääsupiirangu seadmiseni või muu alternatiivse lahenduseni.

Kui naaberkinnistu omanik ei luba oma kinnistut juurdepääsuks kasutada või on lausa blokeerinud juurdepääsutee ning muid mõistlikke võimalusi kinnistule pääsemiseks ei ole, siis tuleks koos juurdepääsuõiguse seadmise avaldusega esitada ka avaldus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, millega palutaks kohtul kohustada naaberkinnistu omanikku mitte takistama juurdepääsu kinnistule.

Mis on esialgne õiguskaitse?

Esialgse õiguskaitse kohaldamine tähendab seda, et kohtu määrusega säilitatakse olemasolev olukord või reguleeritakse seda ajutiselt.

Esialgset õiguskaitset on mõttekas taotleda siis, kui naaberkinnistu omanik on blokeerinud või takistanud juurdepääsutee kasutamist. Esialgse õiguskaitse korras saab sel juhul kohustada naabrit võimaldama juurdepääsutee kasutamist.

Esialgse õiguskaitse eesmärgiks on vältida olukorda, kus avalduse rahuldamise korral oleks kohtuotsuse täitmine raskendatud või lausa võimatu. Selle üle, kas esialgse õiguskaitse vahendi rakendamine on vajalik ning proportsionaalne, otsustab kohus. Seejuures on oluline, et esialgse õiguskaitse taotluse läbi vaatamisel ei otsusta kohus midagi avalduse kohta sisuliselt.

Esialgse õiguskaitse vahendi rakendamise otsustab kohus protsessiosalise taotluse alusel määrusega. Juhul kui esialgse õiguskaitse taotlus jäeti rahuldamata, on protsessiosalisel õigus esitada määruse peale erikaebus.

Kui palju tuleb avalduse esitamisel tasuda riigilõivu?

Riigilõiv on rahasumma, mida tasutakse riigile teatud toimingute tegemise eest. Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu taotluse avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.

Kui esitada juurdepääsuõiguse seadmise avalduse koosseisus ka esialgse õiguskaitse taotlus, siis tuleb selle eest tasuda lisaks 50 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda enne avalduse esitamist. Täpsemat infot leiad selle kohta siit: http://www.kohus.ee/et/riigiloivud/kontod-ja-viitenumbrid.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid