DOKUMENDI KOOSTAMINE

Konfidentsiaalsuskinnitus

Konfidentsiaalsuskinnituse sisuks on konfidentsiaalse teabe saaja kinnitus, et ta hoiab saladuses kogu temale avaldatud konfidentsiaalse informatsiooni. Kinnituse rikkumise tagajärjena võib ette näha leppetrahvi maksmise kohustuse iga rikkumise eest. Avokaado konfidentsiaalsuskinnitus sobib kasutamiseks, kui:

 • isikul on konfidentsiaalne teave
 • konfidentsiaalne teave on juba avaldatud või avaldatakse teisele isikule
 • teabe saaja on kohustatud hoidma teavet salajas

Koosta kinnitus

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis on konfidentsiaalne teave?

Konfidentsiaalsel teabel puudub seaduses kindel definitsioon, kuid on teatud tunnused, millele konfidentsiaalne teave peab vastama. Esiteks peab konfidentsiaalse teabena määratletud informatsioon ka reaalselt olema konfidentsiaalne, st et see ei tohi olla avalik teadmine. Lisaks peab teabe avaldajal olema põhjus (sh seadusest tulenev põhjus), miks teavet tuleb konfidentsiaalsena käsitleda. Segaduste vältimiseks on mõistlik konfidentsiaalne teave määratleda võimalikult täpselt ja konkreetselt, mitte liiga üldiselt. Silmas tuleb pidada, et kokkulepe, kus absoluutselt kogu poolte vahel vahetatav informatsioon on konfidentsiaalne, võib teabe saaja jaoks olla põhjendamatult piirav.

Milleks võib teabe saaja konfidentsiaalset teavet kasutada?

Peamiselt võib kinnituse andja kasutada konfidentsiaalset teavet pooltevahelisest suhtest tulenevate kohustuste täitmiseks selleks vajalikus ulatuses. Muus osas on konfidentsiaalse teabe kasutamine kinnituse andja poolt keelatud, va kui selleks on õigustatud isiku selge nõusolek.

Kinnituse andjal on õigus konfidentsiaalset teavet avaldada juhul, kui vastav kohustus tuleneb seadusest. Lisaks ei ole teabe saajal hoida konfidentsiaalsena teavet, mis on või saab avalikuks muul viisil, kui pooltevahelise lepingu rikkumise tulemusena.

Mis juhtub, kui kinnituse andja rikub konfidentsiaalsuskinnitust?

Kinnituses sätestatakse, et juhul, kui kinnituse andja rikub konfidentsiaalsuskinnitust, on õigustatud isikul õigus nõuda leppetrahvi tasumist iga rikkumise eest. Lisaks on õigustatud isikul seadusest tulenev õigus nõuda täiendavalt kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi eesmärk on mõjutada poolt oma lepingulisi kohustusi täitma ja lepingu rikkumisest hoiduma. Samuti lihtsustab leppetrahv tekkinud kahju eest hüvitise saamist, kuivõrd leppetrahvi nõude esitamisel ei pea tõendama kahju tekkimist või selle suurust.

Samas on poolel õigus nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Seega, kui lepingu rikkumise tulemusena tekib poolele kahju suuremas summas, kui leppetrahv, on poolel õigus lepingu rikkujalt nõuda täiendavalt kahju hüvitamist.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid