DOKUMENDI KOOSTAMINE

Konstitutiivne võlatunnistus kahe isiku poolt

Konstitutiivne võlatunnistus koostatakse juhul, kui soovitakse luua uus iseseisev kohustus kõrvuti juba olemasoleva kohustusega ehk kehtima jäävad kohustused mõlemast võlasuhtest. Sellega tagatakse põhikohustuse täitmist ja lihtsustatakse võla sissenõudmist. Avokaado konstitutiivne võlatunnistus kahe isiku poolt sobib kasutamiseks, kui:

 • võlatunnistuse teevad kaks isikut
 • võlgnikud vastutavad kohustuse täitmise eest solidaarselt
 • luuakse uus iseseisev kohustus
 • võlgnikud välistavad kõik vastuväited kohustuse kohta

Koosta dokument

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis on võlatunnistus?

Võlatunnistus on dokument, mille isik ühepoolselt allkirjastab ja annab selle kellegi konkreetse isiku kasuks, märkides sinna sisse, et võlgneb teatud summa. Võlatunnistuse väärtus seisneb selles, et ta lihtsustab tõendamist võlausaldaja jaoks. Siis piisab üksnes võlatunnistusega kohtusse pöördumisest ja võlgnikul on raskem võlale vastu vaielda.

Millist liiki võlatunnistusi on?

Võlatunnistusi on kahte liiki. Üks, milles lepitakse kokku iseseisva kohustuse loomises (konstitutiivne ehk abstraktne võlatunnistus) ja teine, millega tunnistatakse olemasolevat kohustust (deklaratiivne võlatunnistus). Mõlema liigi puhul on mingi (võla)kohustus juba enne võlatunnistuse allkirjastamist olemas ning võlatunnistusega see vormistatakse õiguslikult siduvaks. Eesmärgiks on lihtsustada võla sissenõudmist.

Mis on konstitutiivne võlatunnistus?

Iseseisvat kohustust loova võlatunnistusega luuakse uus nö iseseisev kohustus kõrvuti kohustusega, mida tunnustatakse - seega kehtima jäävad mõlemad. Näiteks ei saa enam konstitutiivse võlatunnistuse andmise järel tugineda sellele, et see leping, millest kohustus tuleneb, on tühine. See, kes andis võlatunnistuse, võib üksnes väita, et seda algset kohustust üldse ei tekkinudki ja esitada alusetu rikastumise nõude isiku vastu kellele ta võlatunnistuse andis. Kui isik täidab abstraktsest võlatunnistusest tuleneva kohustuse, siis loetakse sellega täidetuks ka nö algsest võlasuhtest tulenev kohustus, millega seoses võlatunnistus üldse anti.

Mis on deklaratiivne võlatunnistus?

Deklaratiivne on võlatunnistus, millega kinnitatakse olemasolevat kohustust, mitte ei looda uut iseseisvat kohustust. Sellise võlatunnistuse saatus sõltub ka põhikohustuse saatusest, erinevalt konstitutiivsest võlatunnistusest, see tähendab, et kui tuvastatakse, et põhikohustust ei eksisteeri, siis on tühine ka võlatunnistusest tulenev kohustus. Samuti peab see olema täpselt samas vormis kui põhikohustus (nt notariaalne). Deklaratiivse võlatunnistusena vormistatakse näiteks rahalise kohustuse vormistamine laenuks. Poolte tahet luua just abstraktne kohustus või senine kohustus asendada, peab tõendama võlausaldaja, sest üldjuhul lähtutakse sellest, et tegu on deklaratiivse võlatunnistusega.

Mida tähendab solidaarne vastutus?

Solidaarvastutus tähendab, et võlgnikud vastutavad kohustuse täitmise eest ühiselt. Võlausaldajal on õigus nõuda kohustuse täielikku täitmist kas mõlemalt solidaarvõlgnikult või ka ainult ühelt. Solidaarvõlgnikud vastutavad võrdsetes osades (kui ei ole kokku lepitud teisiti), kuid kui võlausaldaja esitab nõude vaid ühe võlngiku vastu, peab ta kohustuse ise täies ulatuses ära täitma ning võib esitada nõude teise solidaarvõlgniku vastu.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid