DOKUMENDI KOOSTAMINE

Laenu allutamise leping

Laenu allutamise lepinguga lepivad laenuandjad kokku selliselt, et ühe laenuandja laen (allutatud laen) tagastatakse laenusaaja poolt pärast kõikide teise laenusandja (kelle kasuks on laen allutatud) nõuete rahuldamist. Avokaado laenu allutamise leping sobib kasutamiseks:

 • kui kaks võlausaldajat soovivad ühe laenu teisele allutamises kokku leppida
 • nii juriidiliste isikute kui eraisikute vahel
 • ka soovi korral leppetrahvi sätestamiseks

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas laenu allutamise leping peab olema kirjalik?

Seadus ei näe laenu allutamise lepingule ette kohustuslikku vormi, kuid hoolimata sellest on siiski soovitav laenu allutamise leping kirjalikult sõlmida, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi laenude allutamisega seotud kokkulepete osas.

Kas laenu allutamisega saab muuta pankrotimenetluses nõuete rahuldamise järjekorda

Pooled saavad kokkuleppega kehtestada nõuetele pankrotiõigusega ettenähtud nõuete rahuldamise järkudest erineva korra, seda vähemalt niivõrd, kui võlausaldaja nõue asetatakse kokkuleppel seadusega sätestatust tahapoole. Vastupidise osas (s.t. kokkuleppega mingi nõude teistest ettepoole tõstmise osas) ei ole seadus ega kohtupraktika midagi öelnud, kuid pankrotimenetluse reeglistiku iseloomust tulenevalt ei saa see ilmselgelt olla lubatud.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi eesmärk on mõjutada poolt oma lepingulisi kohustusi täitma ja lepingu rikkumisest hoiduma. Samuti lihtsustab leppetrahv tekkinud kahju eest hüvitise saamist, kuivõrd leppetrahvi nõdue esitamisel ei pea tõendama kahju tekkimist või selle suurust.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Kuidas valida lepingule kohaldatavat õigust?

Lepinguosalistel on õigus valida, millise riigi õigust nad lepingule kohaldavad. Samas, kui pooled on lepingule kohaldatavaks õiguseks valinud välisriigi õiguse olukorras, kus kõik lepingusse puutuvad asjaolud on õiguse valiku ajal seotud ühe riigiga, siis kohaldatakse lisaks poolte valitud välisriigi õigusele ikka ka selle lepinguga seotud riigi neid õigusnorme, millest ei või tehinguga kõrvale kalduda.

Kohaldatava õiguse valimisel tuleks kindlasti silmas pidada ka seda, et ka lepingust tulenevad vaidlused (sh kohtuvaidlused) lahendatakse valitud õiguse alusel. Seega kui valitakse välisriigi õigus, tuleks hinnata poolte valmisolekut välisriigi õiguse kohaldamiseks. Kui puudub igasugune seos mõne välisriigiga, on soovituslik kohaldada lepingule Eesti Vabariigi õigust.

Kuidas valida kohut vaidluste lahendamiseks?

Lepinguosalised võivad otsustada, millises vaidluste lahendamise intitutsioonis nende vaidlused lahendatakse.

Vaidlused võidakse lahendada kohtus või vahekohtus (arbitraažis). Kui pooled soovivad lahendada vaidlused Eesti kohtus, siis tuleb valida üks neljast maakohtust: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Pärnu Maakohus või Tartu Maakohus. Maakohtu lahendit on võimalik edasi kaevata ringkonnakohtusse ning seejärel Riigikohtusse. Näiteks, kui poolte vahel puuduks kohtualluvuse kokkulepe, esitatakse hagi kostja elukoha järgsesse maakohtusse.

Kui pooled soovivad lahendada vaidlused vahekohtus, siis tuleb valida, millises vahekohtus vaidlused lahendatakse. Alaliste vahekohtutena tegutsevad nt Notarite Koja vahekohus ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus. Vahekohtumenetlus on alternatiivne vaidluste lahendamise viis. Kuna pooltel on võimalus osaleda vaidlust lahendava vahekohtu moodustamises, esitada omapoolseid kandidaate, teha ettepanekuid mitmeliikmeline arbitraažikohus peaks vaidluse lahendama jne, saavad nad olla kindlad vahekohtunike teadmistes, kogemustes ja erapooletuses. Lisaks on osapooltel õigus valida menetluse keelt, kohaldatavat õigust ja menetlusreegleid. Vahekohus võib olla ühekordselt moodustatud või alaliselt toimiv. Vahekohtu otsused on lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele. Otsuse tühistamine on võimalik riikliku kohtu poolt üksnes seaduses sätestatud erandjuhtudel.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid