DOKUMENDI KOOSTAMINE

Lepingu täitmise nõue

Lepingu täitmise nõue võimaldab ühel lepingupoolel esitada teise vastu nõude lepingu täitmiseks juhul, kui teine lepingupool ei täida oma lepingust tulenevat kohustust või viivitab selle täitmisega. Samuti võimaldab see anda lepingut rikkuvale poolele lisatähtaja lepingu täitmiseks. Avokaado lepingu täitmise nõue sobib kasutamiseks, kui:

 • üks lepingupooltest ei täida oma kohustusi
 • lepingust tulenev kohustus on muutunud sissenõutavaks
 • õigustatud isik soovib anda täiendava tähtaja kohustuse täitmiseks
 • õigustatud isik soovib enne kohtusse pöördumist anda võimaluse kohustuse täitmiseks

Koosta nõue

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Miks esitada lepingu täitmise nõuet?

Juhul, kui teine lepingupool ei ole oma lepingust tulenevat kohustust täitnud ning sul on endiselt soov saavutada lepingus kokkulepitud tulemus, tuleks esimese sammuna esitada lepingu täitmise nõue.

Kui oled valmis lepingus märgitud tulemuse saavutamiseks esitama kohtusse hagiavalduse, siis tuleb eelnevalt ammendada kohtuvälised võimalused. Selleks, et kohtule näidata vastavate võimaluste ammendamine, on lepingu täitmise nõude esitamine esimeseks abinõuks.

Mis tähendab, et kohustus peab olema sissenõutavaks muutunud?

Lepingust tuleneva kohustuse täitmist saab nõuda sel juhul, kui selle kohustuse täitmise aeg on saabunud, s.t. kohustus peab olema muutunud sissenõutavaks.

Kohustus muutub sissenõutavaks, kui võlausaldajal (antud nõudes nimetatud õigustatud isik) on õigus nõuda kohustuse täitmist. Võlausaldaja võib tavapäraselt nõuda kohustuse täitmist lepingus kokkulepitud kohustuse täitmise tähtpäeva või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtaja möödumisel. Kui kohustuse täitmise aega ei ole kindlaks määratud ja see ei tulene ka võlasuhte olemusest, võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist pärast kohustuse täitmiseks mõistlikult vajaliku aja möödumist.

Kas lepingu täitmise nõuet võib esitada mistahes ajal pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist?

Võlausaldaja võib nõuda kohustuse, mis ei seisne raha maksmises, täitmist üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sai kohustuse rikkumisest teada või pidi sellest teada saama. Kui võlausaldaja nimetatud tähtaja jooksul kohustuse täitmise nõuet ei esita, ei või ta enam nõuda kohustuse täitmist, kuid võib kasutada muid õiguskaitsevahendeid.

Lisaks tuleb meeles pidada, et kohustuse täitmise nõudele kohalduvad üldised nõude aegumise reeglid, mille kohaselt tehingust tuleneva nõude tavapärane aegumine on 3 aastat, ehitise puuduse tõttu töövõtulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 5 aastat ning kinnisomandi üleandmise nõude, kinnisasja asjaõigusega koormamise, asjaõiguse üleandmise või lõpetamise või asjaõiguse sisu muutmise nõude aegumistähtaeg on 10 aastat.

Kas lepingupool saab teha ka midagi muud peale lepingu täitmise nõude esitamise?

Lepingu täitmise nõue on vaid üks õiguskaitsevahenditest, mida võib kohaldada juhul kui üks lepingupooltest lepingut rikub. Lisaks lepingu täitmise nõudele on teisteks võimalikeks õiguskaitsevahenditeks:

 • oma võlgnetava kohustuse täitmisest keeldumine
 • kahju hüvitamise nõudmine
 • lepingust taganemine või lepingu ülesütlemine
 • hinna alandamine
 • viivise nõudmine (rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral)

Kas lepingu täitmise nõuet saab esitada alati mistahes kohustuse korral?

Kui tegemist on raha maksmise kohustuse rikkumisega, siis võib võlausaldaja nõuda alati selle täitmist. Kui aga rikutakse kohustust, mis ei seisne raha maksmises, siis võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist, välja arvatud, kui:

 • kohustuse täitmine on võimatu
 • kohustuse täitmine on võlgnikule ebamõistlikult koormav või kulukas
 • võlausaldaja saab mõistlikult saavutada kohustuse täitmisega taotletava tulemuse muul viisil
 • kohustuse täitmine seisneb isikliku iseloomuga teenuse osutamises
10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid