DOKUMENDI KOOSTAMINE

Optsioonileping

Optsioonilepinguga annab optsiooni andja optsiooni saajale õiguse omandada lepingus märgitud tähtajal ja tingimustel optsiooni ese. Avokaado optsioonileping sobib kasutamiseks, kui:

 • optsiooni saajale antakse õigus omandada osaühingu osa
 • tegemist on tasulise või tasuta optsiooniga
 • optsioon antakse töötajale või muule isikule

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas ettevõte võib anda optsiooni mitte töötajale endale, vaid töötaja osaühingule?

Optsioonide andmine töötajaga seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele ei ole keelatud, kuid nagu töötajale antava optsiooni puhul, tuleb ka töötaja osaühingu puhul silmas pidada maksuriski. Näiteks juhul, kui optsioon antakse töötaja osaühingule, mille ainsaks osanikuks on töötaja ise, ning optsiooni realiseerimishinnaks on osa nimiväärtus, võib see tekitada kahtlusi, et tegemist on töötajale antava erisoodustusega, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele, kui see realiseeritakse enne kolme aasta möödumist alates optsiooni andmisest.

Siiski tuleb silmas pidada, et kui optsiooni alusel omandatud osa võõrandatakse, siis sellest saadav tulu kuulub tulumaksuga maksustamisele.

Oluline on ära märkida, et töötajaks on tulumaksuseaduse § 48 lõike 3 alusel ka need füüsilised isikud, kes töötavad või osutavad teenust töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel.

Miks peaks piirama töötaja õigust realiseerida optsioon enne kolme aasta möödumist optsiooni andmisest?

Tulumaksuseaduse § 48 lg 53 alusel ei loeta osalusoptsiooni alusvaraks oleva tööandja või tööandjaga samasse kontserni kuuluva äriühingu osaluse omandamist erisoodustuseks, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates. See tähendab, et kui optsioon realiseeritakse enne kolme aasta möödumist, loetakse see erisoodustuseks ning tulumaksuseaduse § 48 lg 1 alusel peab tööandja maksma töötajale tehtud erisoodustuselt tulumaksu. Seega, kui töötaja omandab optsiooni aluseks oleva osaluse enne kolme aasta möödumist, kaasneb sellega tööandjale täiendav kulu.

Praktikas loetakse optsiooni andmise hetkeks optsioonilepingu sõlmimise hetke, kui lepingus on piisavalt selgelt määratletud optsiooni andmise tingimused.

Tööandja huvides on keelata töötajal optsiooni realiseerimine enne kolme aasta möödumist. Juhul, kui töötaja siiski optsiooni varem realiseerib, on võimalik kokku leppida, et töötaja hüvitab tööandjale osaluse omandamisega seonduvad kulutused, sh tulumaksu. Silmas tuleb pidada, et tulumaksu kinnipidamine on tööandja kohustus, mistõttu ei saa töötaja ise tulumaksu tööandja eest tasuda, vaid tööandja peab selle ise ära maksma ning töötaja saab selle tööandjale hüvitada.

Mida tähendab optsioonide väljateenimine?

Optsioonide väljateenimine tähendab, et optsiooni saaja ei saa optsioonitähtaja saabumisel õigust omandada kohe kõiki temale optsiooniga lubatud osasid, vaid need teenitakse välja määratud aja jooksul. Antud sätet kohaldatakse peamiselt ettevõtte töötajate / osanike suhtes, et motiveerida neid jätkuvalt ettevõttesse panustama.

Näiteks: optsiooni saaja on optsiooni andja töötaja. Kui osade väljateenimise periood on neli aastat ning optsiooni saajale peaks kuuluma lõpuks õigus omandada 50% osadest, saab ta esimese aasta lõpuks õiguse omandada 25% enda osadest ehk 12,5% kogu osakapitalist. See tähendab, et kui optsiooni saajaga sõlmitud tööleping lõppeb enne väljateenimisperioodi lõppu, kuulub talle vaid selleks ajaks väljateenitud osa osakapitalist.

Kui optsiooni saaja lahkub ettevõttest enne väljateenimisaja lõppu, katkeb osade väljateenimine ning lepingus on võimalik sätestada, kas tal säilib õigus realiseeritud optsioonid endale jätta või peab need optsiooni andjale tagasi võõrandama ning kas tal on õigus realiseerida väljateenitud, kuid realiseerimata optsioonid, või need tühistatakse.

Kuidas toimub optsiooni realiseerimine?

Kui optsiooni realiseerimiseks vajalik tingimus (nt konkreetne kuupäev) on saabunud, on optsiooni saajal õigus (mitte kohustus) oma optsioon realiseerida ehk omandada optsiooni alusvaraks olev osaühingu osa. Selleks esitab optsiooni saaja optsiooni andjale avalduse, milles märgib ära omandatava osa suuruse ning oma EVK konto andmed, kui osad on EVK-s registreeritud. Lisaks sellele peab optsiooni saaja maksma ära realiseerimishinna, kui pooled on selles kokku leppinud. Kui avaldus on esitatud ja hind tasutud, sõlmivad pooled osa võõrandamislepingu.

Mis juhtub, kui osaühingu osakapitali suurendatakse või vähendatakse enne optsiooni realiseerimist?

Sellisel juhul on optsiooni andja kohustus muuta optsioonilepingu tingimusi ühepoolselt selliselt, et optsiooni aluseks oleva osa nimiväärtus proportsionaalselt kas suureneb või väheneb vastavalt osakapitali suurendamisele või vähendamisele. Seega tuleb tagada, et optsiooni aluseks olev osa moodustab kogu osakapitalist kindlaksmääratud protsendi.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid