Optsioonileping

Optsioonilepinguga annab optsiooni andja optsiooni saajale õiguse omandada lepingus märgitud tähtajal ja tingimustel optsiooni ese. Avokaado optsioonileping sobib kasutamiseks, kui:

  • optsiooni saajale antakse õigus omandada osaühingu osa
  • tegemist on tasulise või tasuta optsiooniga
  • optsioon antakse töötajale või muule isikule

Hind 59 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas ettevõte võib anda optsiooni mitte töötajale endale, vaid töötaja osaühingule?

Optsioonide andmine töötajaga seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele ei ole keelatud, kuid nagu töötajale antava optsiooni puhul, tuleb ka töötaja osaühingu puhul silmas pidada maksuriski. Näiteks juhul, kui optsioon antakse töötaja osaühingule, mille ainsaks osanikuks on töötaja ise, ning optsiooni realiseerimishinnaks on osa nimiväärtus, võib see tekitada kahtlusi, et tegemist on töötajale antava erisoodustusega, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele, kui see realiseeritakse enne kolme aasta möödumist alates optsiooni andmisest.

Siiski tuleb silmas pidada, et kui optsiooni alusel omandatud osa võõrandatakse, siis sellest saadav tulu kuulub tulumaksuga maksustamisele.

Oluline on ära märkida, et töötajaks on tulumaksuseaduse § 48 lõike 3 alusel ka need füüsilised isikud, kes töötavad või osutavad teenust töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel.

Miks peaks piirama töötaja õigust realiseerida optsioon enne kolme aasta möödumist optsiooni andmisest?

Tulumaksuseaduse § 48 lg 53 alusel ei loeta osalusoptsiooni alusvaraks oleva tööandja või tööandjaga samasse kontserni kuuluva äriühingu osaluse omandamist erisoodustuseks, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates. See tähendab, et kui optsioon realiseeritakse enne kolme aasta möödumist, loetakse see erisoodustuseks ning tulumaksuseaduse § 48 lg 1 alusel peab tööandja maksma töötajale tehtud erisoodustuselt tulumaksu. Seega, kui töötaja omandab optsiooni aluseks oleva osaluse enne kolme aasta möödumist, kaasneb sellega tööandjale täiendav kulu.

Praktikas loetakse optsiooni andmise hetkeks optsioonilepingu sõlmimise hetke, kui lepingus on piisavalt selgelt määratletud optsiooni andmise tingimused.

Tööandja huvides on keelata töötajal optsiooni realiseerimine enne kolme aasta möödumist. Juhul, kui töötaja siiski optsiooni varem realiseerib, on võimalik kokku leppida, et töötaja hüvitab tööandjale osaluse omandamisega seonduvad kulutused, sh tulumaksu. Silmas tuleb pidada, et tulumaksu kinnipidamine on tööandja kohustus, mistõttu ei saa töötaja ise tulumaksu tööandja eest tasuda, vaid tööandja peab selle ise ära maksma ning töötaja saab selle tööandjale hüvitada.

Mida tähendab optsioonide väljateenimine?

Optsioonide väljateenimine tähendab, et optsiooni saaja ei saa optsioonitähtaja saabumisel õigust omandada kohe kõiki temale optsiooniga lubatud osasid, vaid need teenitakse välja määratud aja jooksul. Antud sätet kohaldatakse peamiselt ettevõtte töötajate / osanike suhtes, et motiveerida neid jätkuvalt ettevõttesse panustama.

Näiteks: optsiooni saaja on optsiooni andja töötaja. Kui osade väljateenimise periood on neli aastat ning optsiooni saajale peaks kuuluma lõpuks õigus omandada 50% osadest, saab ta esimese aasta lõpuks õiguse omandada 25% enda osadest ehk 12,5% kogu osakapitalist. See tähendab, et kui optsiooni saajaga sõlmitud tööleping lõppeb enne väljateenimisperioodi lõppu, kuulub talle vaid selleks ajaks väljateenitud osa osakapitalist.

Kui optsiooni saaja lahkub ettevõttest enne väljateenimisaja lõppu, katkeb osade väljateenimine ning lepingus on võimalik sätestada, kas tal säilib õigus realiseeritud optsioonid endale jätta või peab need optsiooni andjale tagasi võõrandama ning kas tal on õigus realiseerida väljateenitud, kuid realiseerimata optsioonid, või need tühistatakse.

Kuidas toimub optsiooni realiseerimine?

Kui optsiooni realiseerimiseks vajalik tingimus (nt konkreetne kuupäev) on saabunud, on optsiooni saajal õigus (mitte kohustus) oma optsioon realiseerida ehk omandada optsiooni alusvaraks olev osaühingu osa. Selleks esitab optsiooni saaja optsiooni andjale avalduse, milles märgib ära omandatava osa suuruse ning oma EVK konto andmed, kui osad on EVK-s registreeritud. Lisaks sellele peab optsiooni saaja maksma ära realiseerimishinna, kui pooled on selles kokku leppinud. Kui avaldus on esitatud ja hind tasutud, sõlmivad pooled osa võõrandamislepingu.

Mis juhtub, kui osaühingu osakapitali suurendatakse või vähendatakse enne optsiooni realiseerimist?

Sellisel juhul on optsiooni andja kohustus muuta optsioonilepingu tingimusi ühepoolselt selliselt, et optsiooni aluseks oleva osa nimiväärtus proportsionaalselt kas suureneb või väheneb vastavalt osakapitali suurendamisele või vähendamisele. Seega tuleb tagada, et optsiooni aluseks olev osa moodustab kogu osakapitalist kindlaksmääratud protsendi.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid