DOKUMENDI KOOSTAMINE

Osanike otsus osakapitali vähendamiseks

Osaühingu tegutsemise käigus võib tekkida olukordi, kus on vajalik läbi viia osakapitali vähendamine, olgu siis netovara nõuete täitmiseks, kahjumi katmiseks või muudel põhjustel. Osakapitali vähendamiseks tuleb vormistada vastav osanike otsus. Avokaado osanike otsus osakapitali vähendamiseks sobib kasutamiseks:

 • kui osaühingul on mitu osanikku ja kõik on otsusega nõus
 • nii lihtsustatud kui tavakorras osakapitali vähendamisel
 • ka osade ebavõrdse vähendamise korral

Koosta dokument

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Miks peaks osaühing osakapitali vähendama?

Osakapitali vähendamise vajadus võib tuleneda sellest, et raha on liigselt kapitali paigutatud ning tegelikkuses pole vaja seda seal hoida.

Samuti, mida suurem on registreeritud osakapital, seda suurem on ka netovara nõue – seaduse kohaselt peab netovara moodustama vähemalt 50% osakapitalist, kuid mitte vähem kui 2500 eurot. Seega kui registreeritud osakapital on väga suur, on võrdeliselt suur ka netovara nõue.

Kui osaühingu netovara on vähem kui pool osakapitalist, on registreeritud osakapitali vähendamine üheks netovara seadusega kooskõlla viimise võimalusest.

Lisaks võib osakapitali vähendamist kasutada ka kahjumi katmiseks.

Mitme osaniku korral võib tekkida osakapitali vähendamise vajadus ka seoses osanikevaheliste suhete ümberkorraldamisega.

Kas osakapitali vähendamisel on mingeid tähtaegu, mida peab järgima?

Kui on vastu võetud otsus osakapitali vähendamiseks, siis tuleb sellest teavitada osaühingu võlausaldajaid ning avaldada vastav teade Ametlikes Teadaannetes (v.a. osakapitali lihtsustatud vähendamise korral).

Teate avaldamise järgselt tuleb oodata 3 kuud enne kui saab esitada äriregistrile avalduse osakapitali vähendamise registreerimiseks.

Seejärel tuleb oodata jällegi 3 kuud enne kui tohib osakapitali vähendamisest tulenevalt teha väljamakse osanikule.

Mis on lihtsustatud osakapitali vähendamine?

Osakapitali lihtsustatud vähendamist võib kasutada kahjumi katmiseks. Sellisel juhul ei tohi teha kapitali vähendamisest vabanenud summast osanikule väljamakseid, vaid vabanenud summa tuleb kasutada kahjumi katmiseks.

Osakapitali lihtsustatud vähendamise korral ei pea kapitali vähendamisest võlausaldajaid teavitama ega avaldama vastavat teadet Ametlikes Teadaannetes. Samuti ei pea järgima 3-kuulist ooteaega enne äriregistrisse avaldus esitamist.

Lihtsustatud vähendamise korral aga tuleb silmas pidada, et lihtsustatud vähendamise puhul ei või osanikele teha väljamakseid ega maksta osakapitali vähendamise otsustamise majandusaasta ja sellele järgneva 2 majandusaasta jooksul osanikele dividendi.

Kas osakapitali vähendamisel peab kõikide osanike osasid võrdselt vähendama?

Osakapitali vähendamisel on võimalik osade nimiväärtusi ka ebavõrdselt vähendada, s.t. selliselt, et ainult ühe osaniku või mõne konkreetse osaniku osade nimiväärtusi vähendatakse.

Sellist otsust saab vastu võtta ainult siis, kui otsuse poolt on kõik osanikud, kelle osad teistega ebavõrdeliselt suuremas osas tühistatakse või osade nimiväärtust vähendatakse.

Kas osakapitali vähendamisel peab vähendatud summa osanikele välja maksma?

Osakapitali vähendamisel (v.a. lihtsustatud vähendamise korral) võib osakapitali vähendamise tulemusel vabanenud summa osanikele välja maksta 3 muu möödumisel alates osakapitali vähendamise registrisse kandmisest.

Samas, kui osanikud seda ei soovi, ei pea neile väljamakset tegema. Osakapitali vähendamisest vabanenud summa võib osanike otsuse kohaselt jätta ka jaotamata kasumiks.

Kas osakapitali vähendamisel väljamakse tegemisel peab maksma tulumaksu?

Osakapitali vähendamisel tehtavate väljamaksete korral kehtib üldpõhimõte, et omakapitali väljamakseid ei maksustata tulumaksuga ulatuses, milles osanikud on osaühingu osakapitali panustanud või milles on juba tulumaks makstud.

S.t. näiteks kui osanikud on teinud osaühingu osakapitali sissemakseid 10000 euro ulatuses, siis on ka samas summas osakapitali väljamaksed tulumaksuvabad.

Samas tasub tähele panna, et sellist maksuvabastust ei arvestata iga osaniku osas eraldi, vaid võetakse ühiselt kogu osaühingusse paigutatud vahendid. Seega kui osanikud on panustanud 10000 eurot ja hiljem ühe osaniku osa vähendatakse ja talle makstakse välja 5000 eurot, siis kõikide ülejäänud osanike maksuvabastuse baas väheneb 5000 euro võrra.

Samas võib keerukamates olukordades tekkida ka keerukamaid maksuküsimusi ja soovitame sellisel juhul konsulteerida pädeva maksunõustajaga.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid