DOKUMENDI KOOSTAMINE

Osaühingu juhatuse liikme leping

Osaühingu juhatuse liikme leping on ühingu ja juhatuse liikme vahel sõlmitav leping, millega reguleeritakse ühingu ja juhatuse liikme vahelised suhted, sh juhatuse liikme ülesanded, kohustused, tasu, hüvitised, puhkus jms. Juhatuse liikme leping ei ole tööleping ning sellele ei kohaldu töölepingu seadus. Avokaado osaühingu juhatuse liikme leping:

 • sobib kasutamiseks enamike osaühingute ja juhatuse liikmete vahel
 • võimaldab osaühingu suhted juhatuse liikmega detailselt kirjalikult fikseerida
 • annab mõlemale poolele kindluse kokkulepete osas

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis leping on juhatuse liikme leping?

Juhatuse liikme leping on oma olemuselt käsundusleping ning seda reguleerib võlaõigusseadus, mitte töölepingu seadus. Seega ei kohaldu juhatuse liikme lepingule töölepingu seaduse sätted ja kõik ühingu ning juhatuse liikme vahelised kokkulepped tuleb lepingus ära märkida.

Kes on juhatuse liikme lepingu poolteks?

Juhatuse liikme lepingu poolteks on osaühing, mida esindab osanike koosoleku poolt määratud isik (või nõukogu poolt määratud isik, kui osaühingul on nõukogu) ning juhatuse liige füüsilise isikuna.

Kas juhatuse liikmel on õigus saada puhkust?

Jah, kui pooled on vastavalt kokku leppinud. Kõik puhkusega seotud kokkulepped tasub lepingusse kirja panna, kuna töölepingu seaduses olev puhkuse regulatsioon ei kohaldu. Seega on soovitav lepingus märkida juhatuse liikmel saadaolevate puhkuse päevade arv, puhkuse aja määramise viis, kas puhkusetasu makstakse või mitte, kas puhkuse mittekasutamisel koguneb puhkusereserv ja võimalikud muud kokkulepped puhkusega seoses. Võimalik on ka lepingus sätestada, et poolte kokkuleppel kohaldatakse eelmises lauses märgitud küsimustes töölepingu seaduse vastavaid sätteid.

Mis makse makstakse juhatuse liikme tasult?

Juhatuse liikme tasult tasutakse kõik tööjõumaksud, nagu palgaltki, v.a. töötuskindlustuse makse. See tähendab omakorda, et juhatuse liikme staatuse lõppemisel võib endine juhatuse liige end küll töötuna arvele võtta, kuid ta ei saa töötuskindlustushüvitist.

Kas juhatuse liige saab koondamishüvitist?

Juhatuse liikme lepingu lõppemisel mistahes põhjusel ei ole automaatselt kohustuslikku hüvitist, nagu on töötaja koondamise korral. Lepingu lõppemisel juhatuse liikmele hüvitise maksmises ning selle summas tuleb lepingus kokku leppida.

Kas juhatuse liikmega võib sõlmida töölepingu?

Juhatuse liikmega võib teatud juhtudel sõlmida lisaks juhatuse liikme lepingule ka samas ühingus töötamiseks töölepingu, kuid mitte juhatuse liikme funktsioonide täitmiseks. Seega juhatuse liikmel võib olla paralleelselt juhatuse liikme lepinguga ka tööleping juhul, kui ta teeb samas ettevõttes mingit tööd, mis ei kattu tema juhatuse liikme rollis tehtavate tegevustega.

Millal jõustuvad ning lõppevad juhatuse liikme volitused ja mis tähendust omab äriregistri kanne?

Juhatuse liikme volitused jõustuvad osanike poolt vastava otsuse vastuvõtmisest. 

Kuigi juhatuse liikme kohta äriregistrisse tehtav kanne on tähtis kolmandate isikute suhtes, ei teki juhatuse liikme õiguslik seisund äriregistri kandega, vaid juhatuse liikmeks saamine ja ametiaja lõppemine on üksnes äriühingu ja juhatuse liikme vahelise suhte küsimus. Juhatuse liikme kanne äriregistris avalikustab suhte kolmandate isikute jaoks, kuid registrikanne ei tekita ega lõpeta seda suhet. 

Juhatuse liikme volitused lõppevad juhatuse liikme tagasiastumise, tagasikutsumise või tähtaja saabumisel juhul, kui juhatuse liige on valitud tähtaegselt. Volituste lõppemine ise aga ei lõpeta automaatselt juhatuse liikmega sõlmitud lepingut. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingus endas sätestatule või vastavalt võlaõigusseaduse sätetele, kui lepingus on jäetud lõppemisega seonduv reguleerimata.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid