DOKUMENDI KOOSTAMINE

Osaühingu juhatuse liikme nõusolek

Osaühingu juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik valituks osutunud isiku nõusolek. Avokaado osaühingu juhatuse liikme nõusolek sobib kasutamiseks kui:

 • osanikud soovivad valida juhatuse liikme
 • puudub võimalus nõusoleku andmiseks ettevõtjaportaali kaudu
 • nõusolek on võimalik digitaalselt allkirjastada

Koosta nõusolek

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millises vormis peab juhatuse liige oma nõusoleku andma?

Juhatuse liikme nõusolek peab olema kas digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud. Paljudel juhtudel on võimalik anda juhatuse liikme nõusolek ettevõtjaportaali avalduse esitamise käigus, kuid aeg-ajalt võib tekkida vajadus ka eraldiseisva nõusoleku esitamiseks.

Kas juhatuse liikmeks võib olla kes iganes?

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

Juhatuse liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb osaühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Juhatuse liikmeks ei või olla ka isik, kes on samaaegselt samas ühingus nõukogu liige. Põhikirjas võib ette näha ka muid isikuid, kes ei või olla juhatuse liikmeks.

Kui olen andnud nõusoleku juhatuse liikmeks saamiseks, kas saan selle ka tagasi võtta?

Äriseadustiku kohaselt võib juhatuse liige juhatusest tagasi astuda igal ajal sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile, milleks osaühingu puhul on tavapäraselt osanike koosolek.

Kui osaühingul on mitu osanikku, siis tuleb tagasiastumise avaldus esitada soovitavalt kõikidele osanikele, kui see aga ei ole võimalik või on ebamõistlik, siis piisab ka sellest, kui vastav avaldus esitada enamusosanikule või enamusosanikele.

Kui olen andnud nõusoleku olla juhatuse liige, siis kas sellega kaasnevad ka mingid kohustused?

Juhatuse liikmel on osaühingu suhtes lojaalsus- ja hoolsuskohustus, s.t. ta peab täitma oma kohustusi juhatuse liikmena korraliku ettevõtja hoolsusega ning ta vastutab oma kohustuste rikkumisega osaühingule või osaühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest kogu oma varaga.

Juhatuse liikmel on muuhulgas ka kohustus hoida ühingu ärisaladust, kohustus korraldada ühingu raamatupidamist, kohustus esitada ühingu püsiva maksejõuetuse korral pankrotiavaldus jms.

Lisaks on juhatuse liikmel keelatud ilma osanike või nõukogu otsuseta osaühinguga konkureerida, s.t. olla füüsilisest isikust ettevõtjaks osaühingu tegevusalal; olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui on tegemist ühte kontserni kuuluvate ühingutega.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid