DOKUMENDI KOOSTAMINE

Puhkuseavaldus

Puhkuseavaldus on töötaja avaldus tööandjale, millega töötaja palub tööandjalt luba minna puhkusele töötaja poolt määratud ajal. Käesolev puhkuseavalduse vorm võimaldab teha avaldust nii põhipuhkuse kui ka eripuhkuste (õppepuhkus, lapsepuhkus jms) saamiseks. Avokaado puhkuseavaldus:

 • vastab kõigile seaduses sätestatud nõuetele
 • on advokaadi poolt koostatud ja kontrollitud
 • on kiire, lihtne ja mugav viis puhkuseavalduse koostamiseks

Koosta avaldus

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millal tekib töötajal õigus puhkusele?

Põhipuhkust antakse töötajale töötatud aja eest. Iga töötatud kalendriaasta eest on töötajal õigus saada põhipuhkust täies ulatuses. Tööle asumise kalendriaastal arvutatakse kalendriaastast lühema aja eest põhipuhkust võrdeliselt töötatud ajaga. Töötaja võib nõuda puhkust, kui ta on tööandja juures töötanud vähemalt kuus kuud.

Kes määrab põhipuhkuse aja?

Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Puhkuste ajakava on õigus muuta tööandja ja töötaja kokkuleppel. Puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kirjalikult või e-maili teel). Põhipuhkust on õigus nõuda endale sobival ajal:

 • naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust
 • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal
 • vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last
 • vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal
 • koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal

Kui pikk on puhkus?

Eelduslikult on põhipuhkuse pikkus 28 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, kui töötaja ja tööandja pole kokku leppinud pikemas puhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Vähemalt 14 kalendripäeva puhkust peab töötaja kasutama järjest. Tööandjal on õigus keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks. Alaealise töötaja ja töövõimetuspensioni saava töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole kokku pikemas puhkuses või seadus ei sätesta teisiti.

Haridus- ja teadustöötaja iga-aastane puhkus on kuni 56 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. 

Eripuhkused:

 • õppepuhkus - 30 kalendripäeva aasta jooksul; täiendavalt 15 kalendripäeva tasemeõppe lõpetamiseks
 • rasedus- ja sünnituspuhkus - 140 kalendripäeva
 • isapuhkus - 10 tööpäeva kahe kuu jooksul enne määratud sünnitustähtaega ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi
 • lapsepuhkus - 3 tööpäeva aastas kui on üks või kaks alla 14-aastast last; 6 tööpäeva aastas kui vähemalt kolm 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps; lisaks 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust vanemale, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last

Millal on töötajal õigus saada puhkusetasu?

Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. Kokkulepe, mille alusel puhkusetasu makstakse hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, on tühine.

Mis saab, kui põhipuhkus jääb kasutamata?

Kasutamata põhipuhkus viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse. Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Aegumine peatub ajaks, kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsendaja puhkust ning lapsehoolduspuhkust, samuti kui töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses. Kuigi kokkulepe puhkuse hüvitamiseks raha või muude hüvedega töölepingu kestuse ajal on tühine, on töölepingu lõppemisel tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid