DOKUMENDI KOOSTAMINE

Reklaamileping

Reklaamileping sõlmitakse juhul, kui üks isik soovib reklaamida oma toodet, teenust, üritust vms teise isiku poolt pakutava teenuse vahendusel. Reklaami avaldamine võib toimuda nii ühekordselt, korduvalt või teatud perioodi jooksul. Avokaado reklaamileping sobib kasutamiseks, kui:

 • isikul on soov midagi reklaamida
 • isik soovib reklaami ise kujundada
 • reklaam soovitakse avaldada teise isiku teenuseid kasutades

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas täitjal on õigus tellija reklaami muuta?

Täitjal on kohustus avaldada tellija poolt esitatud reklaam muutmata kujul, kui reklaam vastab tellija esitatud tehnilistele tingimustele. Juhul kui täitja avastab enne reklaami avaldamist selles puudusi, on täitjal õigus (aga mitte kohustus) teavitada sellest tellijat, et vajadusel muudatused kooskõlastada. Ilma tellija nõusolekuta ei ole täitjal lubatud reklaami muuta.

Kas täitjal on õigus keelduda reklaami avaldamisest?

Täitjal on õigus keelduda reklaami avaldamisest, kui reklaami sisu ei vasta Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele või kui see on vastuolus avaliku korra või sündsustundega.

Kes vastutab, kui reklaami sisu on vastuolus kehtiva õigusega (sh autoriõigustega)?

Kuivõrd reklaami kujundab tellija ise, vastutab reklaami sisu eest tellija. Seetõttu kohustub tellija tagama, et reklaami sisu oleks vastavuses kehtiva õigusega ning et kasutatud elemendid ei rikuks kellegi autoriõiguseid.

Kas pooled võivad lepingu igal ajal lõpetada?

Lepingus on sätestatud poolte õigus leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette. Etteteatamistähtaega ei pea järgima, kui pool soovib lepingut lõpetada põhjusel, et teine pool ei täida lepingut.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi suurus ei sõltu reaalse kahju tekkimisest või selle suurusest, vaid muutub kokkulepitud summas sissenõutavaks, kui üks pool lepingut rikub. See tähendab, et teine pool ei pea tõendama endal kahju tekkimist või tekkinud kahju suurust.

Samas on poolel õigus nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Seega, kui lepingu rikkumise tulemusena tekib poolele kahju suuremas summas, kui leppetrahv, on poolel õigus lepingu rikkujalt nõuda täiendavalt kahju hüvitamist.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid