DOKUMENDI KOOSTAMINE

Tähtajatu eluruumi üürileping

Üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri). Kui üldiselt võimaldab võlaõigusseadus lepingupooltel lepingutingimusi enda soovi järgi kujundada, siis eluruumi üürilepingu puhul sisaldab võlaõigusseadus hulgaliselt kohustuslikke norme, mis on mõeldud eelkõige üürniku kaitseks ning millest pooled omavahelise kokkuleppega ei või kõrvale kalduda. Avokaado tähtajatu eluruumi üürileping:

 • sobib kasutamiseks nii korteri kui maja üürileandmisel/üürimisel;
 • võimaldab sätestada ettemaksu ja tagatisraha;
 • sobib sõlmimiseks tähtajatult.

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas eluruumi üürileping peab olema kirjalik?

Seadus ei sätesta üürilepingule küll kohustuslikku kirjalikku vormi, kuid soovitav on siiski üürileping kirjalikult sõlmida, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi ruumide üürimisega seotud kokkulepete osas. Lisaks, kui eluruumi üürilepingut tähtajaga üle ühe aasta ei ole sõlmitud kirjalikus vormis, loetakse leping sõlmituks tähtajatult, kuid sellist lepingut ei või üles öelda selliselt, et leping lõpeks varem kui ühe aasta möödumisel eluruumi üürnikule üleandmisest.

Kui üürileandjaks on äriühing, siis kas üürile tuleb lisada käibemaks?

Ei, eluruumi üürile ei lisata käibemaksu. Äriruumide üürileandmisel on võimalus, et kui üürileandjaks olev ühing on käibemaksukohuslane ning on Maksu- ja Tolliametit eelnevalt kirjalikult teavitanud, siis võib lisada üürile käibemaksu. Eluruumi üürileandmise korral aga üürile käibemaks ei lisandu.

Kas üürnik peab maksma ettemaksu?

Ettemaksu tasumise kohustust seadusest ei tulene, selles tuleb lepingupooltel lepingus eraldi kokku leppida. Ettemaksu suuruse osas ei ole samuti kohustuslikke sätteid, kuid ettemaks peaks olema siiski mõistlikus suuruses, arvestades üüriperioodi pikkust ning muid lepingut puudutavaid asjaolusid. Eluruumi üürisuhetes on tavapäraseks ettemaksuks 1 kuni 3 kuu üür.

Kas üürnik peab maksma tagatisraha?

Tagatisraha maksmine ei ole seaduse kohaselt kohustuslik ning lepingupooled peavad tagatisraha maksmise lepingus kokku leppima. Eluruumi üürilepingu puhul võib tagatisraha suuruseks olla kuni 3 kuu üüri summa. Üürileandja peab tagatisraha hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise intressiga ning intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha.

Mis on üürileandja pandiõigus?

Üürileandja pandiõigus on seaduses sätestatud pandiõigus üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks üüritud eluruumis asuvatele ja selle sisustusse või kasutamise juurde kuuluvatele vallasasjadele. Pandiga on tagatud jooksva ja sellele eelneva aasta üüri nõuded, samuti hüvitisnõuded.

Kui üürnik tahab ära kolida või ruumides leiduvaid asju ära viia, võib üürileandja asju kinni pidada ulatuses, mis on vajalik tema nõuete täitmise tagamiseks.

Kas eluruumi üürilepingus võib sisalduda leppetrahv?

Ei, võlaõigusseaduse kohaselt on tühine kokkulepe, millega eluruumi üürnikku kohustatakse lepingu rikkumise korral tasuma leppetrahvi.

Kas üürnik peab alati maksma kõikide kommunaalkulude ja muude eluruumi kasutamisega seotud kulude eest?

Lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritud eluruumiga seotud kulusid üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud.

Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud eluruumi kasutamisega.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid