DOKUMENDI KOOSTAMINE

Tähtajatu tööleping

Tööleping on töötaja ja tööandja vahel sõlmitav kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alluma tema juhtimisele ja kontrollile ning tööandja kohustub maksma töötajale töö eest tasu ja kindlustama talle ettenähtud töötingimused. Avokaado tähtajatu tööleping sobib kasutamiseks:

 • enamike töösuhete puhul
 • kui soovite sõlmida tähtajatu töölepingu
 • kui soovite reguleerida töölepingus ka konkurentsipiirangut ning intellektuaalse omandi kasutamist

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millisel juhul tuleb töö tegemiseks sõlmida tööleping?

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Töölepinguline suhe on suunatud töötamise protsessi, mitte otseselt tulemuse saavutamise reguleerimisele. Töölepingu tingimusi ei kohaldata lepingule, mille alusel töö tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul suurel määral iseseisev. Siiski ei pruugi ainuüksi töötaja suhtelise iseseisvuse fakt alati tähendada, et poolte õigussuhe ei ole tööleping. Töölepingu seadust ei kohaldata juriidilise isiku juhtorgani (juhatuse liikme, nõukogu liikme) ega välismaa äriühingu filiaali juhataja lepingule.

Kas tööleping peab olema kirjalik?

Tööleping tuleb sõlmida kirjalikult, kuid samas tööleping kehtib ka juhul, kui seda vorminõuet on rikutud. Vorminõude järgimata jätmine tühisust kaasa ei too ja tööleping on sõlmitud ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mis on eeldatavasti tasuline. See põhimõte tagab töötajale parema kaitse, sest lepingu vormistamata jätmisega ei kaasne olukorda, et töösuhet ei tunnustata.

Kes on töölepingu poolteks?

Töölepingu poolteks on ühelt poolt tööandja juriidilise isikuna, mida esindab juhatuse liige või töölepingu sõlmimiseks volitatud isik ja teiselt poolt töötaja füüsilise isikuna. 

Mis on töölepingu ja töövõtulepingu vahe?

Esiteks, töölepingule kohaldub töölepingu seadus, töövõtulepingule aga võlaõigusseadus. Töölepingu erinevus töövõtulepingust seisneb reguleerimisobjektis. Töövõtulepingu puhul on reguleerimisobjekt töö tulemus. Töö tellijat huvitab ainult kokkulepitud tingimuste kohane töötulemus (töö üleandmine) kindlaks ajaks. Seetõttu on töövõtjal vabadus korraldada tööprotsessi tulemuse saavutamiseks. Ta ei allu tellija juhtimisele ega kontrollile ning kogu vastutus õigeaegse ja kokku­lepitud tingimuste kohase töötulemuse eest lasub töövõtjal, kes saab tasu üksnes üleantud töötulemuse eest, kuludest sõltumata. Töölepingu puhul reguleeritakse tööandjast sõltuva töö tegemist – tööprotsessi, mida juhib, korraldab ja kontrollib tööandja. Töötaja on kohustatud oma ülesanded täitma tööandja nõuete kohaselt. Töölepingu alusel teeb töötaja tööd tööandjale ja sellega kaasneb viimasele ka tunduvalt rohkem kohustusi kui näiteks tellijal töövõtja suhtes. Tööandja on kohustatud looma tingimused töö tegemiseks, tagama töötajale palga, korraldama töötegemise aja ja koha ning andma töötajale puhkust. Tellijal pole töövõtusuhtes muud kohustust kui töö vastu võtta ja selle eest tasuda. Tellija ei ole seotud töövõtja töö korraldamise ega juhtimisega. Töövõtja teeb töö omal riisikol ja korraldab ise oma tegevuse.

Mida peaks töölepingu sõlmimisel silmas pidama?

Tuleb meeles pidada, et tööleping paneb mõlemale poolele kohustuse - tööandjale kohustuse kindlustada töötaja kokkulepitud tööga ning töötajale kohustuse teha kokkulepitud tööd.

Töölepingu sõlmimisel on oluline leppida lepingus võimalikult selgelt kokku kõikides peamistes lepingu tingimuses, sealhulgas vähemalt:

 • tööle asumise aeg
 • katseaja kohaldamine ja kestus
 • ametinimetus ja ülesannete kirjeldus (tööülesandeid ei pea töölepingus üksikasjalikult kirjeldama, üksikasjaliku tööülesannete kirjelduse võib vormistada töölepingu lisana näiteks ametijuhendis)
 • töötamise koht (vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega)
 • töötasu, selle maksmise protseduur ja võimalikud lisatasud
 • töö- ja puhkeaeg
 • puhkuse pikkus ja selle määramise kord
 • viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad

 

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid