DOKUMENDI KOOSTAMINE

Töötaja töölepingu ülesütlemise avaldus

Töötaja võib tähtajatu töölepingu igal ajal korraliselt üles öelda järgides seaduses sätestatud etteteatamistähtaegu. Mõjuva põhjuse esinemisel on tal õigus nii tähtajatu kui ka tähtajaline tööleping erakorraliselt üles öelda. Erakorralist ülesütlemist peab töötaja alati kirjalikult põhjendama. Avokaado töötaja töölepingu ülesütlemise avaldus sobib kasutamiseks, kui

 • töötaja soovib töölepingu üles öelda
 • ülesütlemine on korraline või erakorraline
 • üles öeldakse kas tähtajaline või tähtajatu tööleping

Koosta dokument

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mille poolest erinevad korraline ja erakorraline ülesütlemine?

Korralise ülesütlemisega on tegemist, kui töötaja omal soovil tahab töölepingut lõpetada ning põhjuseks ei ole mõni tööandja poolne rikkumine või töötajast tulenev erakorraline põhjus (näiteks töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd). Korralisel ülesütlemisel ei pea töötaja ülesütlemist põhjendama.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist. Näiteks juhul kui tööandja on lepingut rikkunud või kui töötaja tervisliku seisundiga.

Kas tähtajalise töölepingu võib üles öelda?

Üldjuhul eeldatakse, et tähtajaline tööleping kehtib kuni tähtaja lõpuni ning seda ei saa korraliselt üles öelda, välja arvatud tööleping, mis on sõlmitud teise töötaja asendamise ajaks. Muudel juhtudel saab tähtajalise töölepingu üles öelda vaid erakorraliselt.

Kui palju peab töölepingu ülesütlemisest ette teatama?

Korralisest ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva.

Üldjuhul peab ka erakorralisest ülesütlemisest tööandjat ette teavitama vähemalt 30 kalendripäeva, välja arvatud kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Juhul kui töötaja ütleb töölepingu üles katseajal, peab ta sellest ette teatama 15 kalendripäeva.

Millistel põhjustel võib töölepingu erakorraliselt lõpetada?

Juhul, kui töötaja soovib töölepingu erakorraliselt lõpetada, peab ta seda tööandjale alati kirjalikult põhjendama.

Üheks põhjuseks töölepingu erakorraliseks lõpetamiseks võib olla olukord, kus tööandja on oma kohustusi oluliselt rikkunud, eelkõige kui:

 • tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel;
 • tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega;
 • töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele.

Samuti on töötajal õigus leping erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.

Oluline on silmas pidada, et töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama. Pärast mõistliku aja möödumist, ei ole töötajal enam õigust töölepingut erakorraliselt sellel põhjusel üles öelda.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid