DOKUMENDI KOOSTAMINE

Töötaja varalise vastutuse leping

Varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja endale vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest sõltumata töötaja süüst ning tööandja kohustub maksma töötajale selle eest hüvitist. Avokaado töötaja varalise vastutuse kokkulepe sobib kasutamiseks, kui:

 • töötaja kasutuses on tööandja vara
 • töötaja nõustub vara eest vastutama sõltumata tema süüst
 • tööandja maksab töötajale kokkuleppe sõlmimise eest hüvitist
 • pooled lepivad kokku vastutuse rahalises ülempiiris

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis on töötaja varalise vastutuse kokkuleppe eesmärk?

Üldjuhul vastutab töötaja tööandja vara kahjustumise või hävimise eest vaid juhul, kui ta on selles süüdi. Varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja sõltumata süüst vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest. See tähendab, et töötaja vastutab tema kasutusse antud vara puudujäägi, hävimise, rikkumise, riknemise, lõhkumise, kaotsimineku, purunemise vms eest lepingus sätestatud ulatuses ning et tööandja ei pea tõendama töötaja süüd vara kahjustumisel.

Kas tööandjal on õigus nõuda varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimist?

Nagu dokumendi nimigi viitab, on tegemist kokkuleppega, mis tähendab, et mõlemad pooled peavad kokkuleppega nõustuma. Seega ei saa tööandja nõuda töötajalt varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimist, kui töötaja kokkuleppe sõlmimisega või selle tingimustega nõus ei ole.

Millistele tingimustele peab varalise vastutuse kokkulepe vastama?

Töölepinguseaduse § 75 lõike 2 alusel kehtib töötaja ja tööandja vahel sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe vaid juhul, kui:

 • see on sõlmitud kirjalikult
 • see on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud
 • töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil
 • on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris
 • tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist

Kui suur peaks olema vastutuse rahaline ülempiir?

Vastutuse ülempiir tähistab summat, millest suuremat ei saa tööandja töötajalt vara hävimise või kahjustumise korral nõuda. Ülempiiri määramisel on soovitatav arvestada vara väärtust, tööandja poolt kasutusele võetud vahendeid vara säilitamiseks (nt turvakaamerad) või kahju vähendamiseks (nt kindlustuse olemasolu). Kui tekkinud kahju on väiksem, kui lepingus märgitud ülempiir, on tööandjal õigus nõuda summat, mis vastab tegelikule kahjule. 

Rahalise vastutuse ülempiiri sätestamine ei välista tööandja õigust nõuda täiendava kahju hüvitamist, kuid sel juhul peab tööandja tõendama töötaja süü kahju tekkimisel.

Kas töötajale peab maksma hüvitist varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimise eest?

Tööandjal on seadusest tulenev kohustus maksta töötajale hüvitist varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimise eest. Hüvitise mõistlikkust tuleb hinnata igal konkreetsel juhtumil eraldi, kuid see peab olema vastavuses rahalise vastutuse ülempiiriga (ehk mida suurem ülempiir, seda suurem hüvitis). Hüvitis ei saa sisalduda töötasu alammääras.

Pooled saavad ise kokku leppida, kas hüvitist makstakse igakuiselt või ühekordselt lepingu sõlmimisel. 

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid