DOKUMENDI KOOSTAMINE

Vara kasutusse andmise akt

Vara kasutusse andmise akt sõlmitakse, kui üks isik soovib teisele anda kasutamiseks vara ning pooled soovivad reguleerida vara kasutamise tingimused ja poolte vastutuse ulatuse. Avokaado vara kasutusse andmise akt sobib kasutamiseks, kui:

 • vara omanik soovib vara kasutusse anda
 • teine isik soovib vara kasutada
 • pooled soovivad reguleerida vara kasutamise tingimusi

Koosta akt

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas vara kasutaja võib vara anda kolmanda isiku kasutusse?

Pooled saavad lepingus kokku leppida, kas kasutaja võib vara anda ilma omaniku nõusolekuta kolmanda isiku kasutusse. Üldjuhul soovib omanik keelata vara kasutajal vara kolmandate isikute valdusesse anda. Juhul, kui on lubatud vara andmine kolmandate isikute kasutusse ning vara kahjustub või hävineb kolmanda isiku valduses oleku ajal, vastutab kasutaja vara hävimise ja kahjustumise eest ning kohustub hüvitama omanikule tekkinud kahju.

Juhul, kui kasutajale ei ole lubatud anda vara kolmandate isikute kasutusse, on omanikul õigus nõuda lepingu rikkumise eest leppetrahvi.

Kes vastutab vara kahjustumise või hävimise eest?

Vara kasutaja valdusesse üleandmisega läheb kasutajale üle ka vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, mis tähendab, et alates vara üle valduse saamisest vastutab kasutaja vara kahjustumise ja hävimise eest. Kasutaja on kohustatud hüvitama omanikule hooletu või väära kasutamisega Varale tekitatud kahju. Kasutaja ei vastuta, kui kahjustumine või hävimine oli otseselt vara tavapärase ja eesmärgipärase kasutamise tulemus.

Kes peab tasuma vara säilitamise ja parandamise kulud?

Tasuta kasutamise puhul on seadusest tulenev eeldus, et kasutaja kannab vara säilitamisest tulenevad kulud, kuid muude varale tehtavate kulutuste hüvitamist on kasutajal õigus nõuda vaid juhul, kui selles oli eelnevalt omanikuga kokku lepitud või kui kulutuste tegemine oli omaniku huvides. Kasutajal on õigus võtta ära enda poolt asjale tehtud parendused, kui see on asja kahjustamata võimalik.

Mis saab, kui kasutaja rikub lepingu tingimusi?

Juhul, kui kasutaja rikub lepingus sätestatud tingimusi, on omanikul õigus nõuda vara kasutamise lõpetamist ja nõuda vara kasutaja valdusest tagasi. Samuti on omanikul õigus nõuda lepingu rikkumise eest leppetrahvi.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi suurus ei sõltu reaalse kahju tekkimisest või selle suurusest, vaid muutub kokkulepitud summas sissenõutavaks, kui üks pool lepingut rikub. See tähendab, et teine pool ei pea tõendama endal kahju tekkimist või tekkinud kahju suurust.

Samas on poolel õigus nõuda kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Seega, kui lepingu rikkumise tulemusena tekib poolele kahju suuremas summas, kui leppetrahv, on poolel õigus lepingu rikkujalt nõuda täiendavalt kahju hüvitamist.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid