DOKUMENDI KOOSTAMINE

Volikiri

Kui seadusest või kokkuleppest ei tulene teisiti, võib tehinguid teha esindaja vahendusel. Volituse andmine toimub vastava tahteavalduse tegemisega esindajale, isikule, kellega tehingu tegemiseks volitus antakse või avalikkusele. Käesolev dokument aitab vastava tahteavalduse vormistada. Avokaado volikiri sobib kasutamiseks, kui:

 • tehingut võib teha esindaja vahendusel
 • tehing ja seega ka volikiri ei nõua notariaalset vormi
 • volikiri vormistatakse esindajale, kolmandale isikule või avalikkusele

Koosta volikiri

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millal võib tehingut teha esindaja vahendusel?

Tehingu võib teha esindaja kaudu, kui seadusest või kokkuleppest ei tulene kohustust teha tehingut isiklikult.

Volituse sisu määrab volitaja. Volitust tõlgendatakse selliselt, nagu pidi volitaja tahteavaldust või käitumist mõistma isik, kellele volitus anti või kes avalikkusele suunatud tahteavaldusele või volitaja avaldusele või käitumisele tugineb.

Volituse saaja võib olla ka piiratud teovõimega isik.

Millal tuleb volikirja vormistamiseks pöörduda notari poole?

Kinnistu, sealhulgas korteriomandi, jagamise, võõrandamise, üleandmise või muul viisil käsutamiseks tuleb volikirja andmiseks pöörduda notari poole, sest vastavalt seadusele peavad need tehingud olema tehtud notariaalselt tõestatud vormis. Samuti tuleb notari juurde pöörduda, kui soovitakse anda volitust esindaja nimel näiteks pärimismenetluses osalemiseks, äriühingu asutamiseks, EVK-s registreerimata osaühingu osa võõrandamiseks, esindatava pangaarve kasutamiseks, esindatavale väljamaksmisele kuuluva pensioni vastuvõtmiseks ja mitmete muude tehingute tegemisel.

Kas volitust võib teha mitmele isikule korraga?

Sama sisuga volitust võib teha mitmele isikule ning sellisel juhul eeldatakse, et igaüks neist võib esindatavat iseseisvalt esindada. Volituse sisus võib siiski ette näha, et esindajad võivad esindatavat esindada vaid ühiselt. Kuid ka ühise esindamise korral võib igaüks neist eraldi võtta esindatava nimel vastu tahteavaldusi.

Kas ja millal võib volitust tagasi võtta?

Volitaja võib igal ajal volituse tagasi võtta, isegi juhul, kui tegemist on tähtajalise volitusega. Volituse tagasivõtmine toimub tahteavalduse tegemisega esindajale või isikule, kellega tehingu tegemiseks oli volitus antud, või avalikkusele.

Volitajal on võimalus volituse andmisel esindaja või kolmanda isiku huvides oleva tehingu tegemiseks määrata, et volitus on tagasivõtmatu. Esindataval on õigus tagasivõtmatuna antud volituse mõjuval põhjusel tagasi võtta.

Millal volitus lõppeb?

Volitus lõppeb, kui:

 • esindaja on teinud tehingu, milleks volitus oli antud
 • tehingu tegemine, milleks volitus oli antud, on muutunud võimatuks
 • volituse tähtaeg möödub
 • saabub äramuutev tingimus, millega on seotud volituse lõppemine
 • esindatav võtab volituse tagasi
 • esindaja loobub volitusest
 • see tuleneb volituse andmise aluseks olevast tehingust
 • volituse andmise aluseks olev leping lõpeb
 • esindatav sureb
 • esindatavaks või esindajaks olev juriidiline isik lõpeb
 • kuulutatakse välja esindatava pankrot
 • esineb muu seaduses sätestatud volituse lõppemise alus

Eeldatakse, et esindus lõppeb ka juhul, kui kuulutatakse välja esindaja pankrot, esindaja sureb või tema üle seatakse eestkoste.

Kui volituse kohta on antud volikiri, tuleb see pärast volituse lõppemist esindatavale tagastada.

Kui volitus on antud tahteavaldusega kolmandale isikule või avalikkusele või kui esindatav on volituse andmisest kolmandale isikule või avalikkusele teada andnud, loetakse volitus kolmanda isiku või avalikkuse suhtes kehtivaks, kuni volitust ei ole samal viisil tagasi võetud või selle lõppemisest teatatud. See tähendab, et juhul, kui esindatav on volitusest teatanud kolmandale isikule ja seejärel volituse tagasi võtnud või volitus on lõppenud, kehtib see kolmanda isiku suhtes nii kaua, kuni esindatav sellest teda teavitab. Sama kehtib ka volituse piiramise korral. Kuid juhul, kui esindatav ei ole kolmandat isikut volituse lõppemisest või tagasivõtmisest teavitanud, aga kolmas isik on sellest siiski teadlik, loetakse volitus tema suhtes lõppenuks.

Vaata näidist Volikiri
 • Lisatud:
 • Audit:
Jaga
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Seotud dokumendid
Teemad
10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid