Vara ja tehingud

Vara ja tehingute lehelt leiad varaga seotud tehingute dokumendid alates vara üürile andmisest kuni hagiavalduseni. Dokumentide koostamisega seotud küsimusi saad mugavalt küsida meie klienditoelt või tellida dokumendi ülevaatuse kogenud juristi poolt.

 • Lai valik dokumente
 • Dokumentide valik täieneb pidevalt
 • Samm-sammult antavad juhised valikute tegemiseks        
 • Advokaatide poolt kontrollitud sisu
 • Vastavad alati kehtivale seadusele ja praktikale

Registreeri konto
14 päeva tasuta

Loo tasuta konto
Krediitkaarti pole tarvis
Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Vara ja tehingutega seotud dokumentide kategooriad

Kinnisvara

Kinnisvaratehingute juures on oluline silmas pidada, et müügitehingute puhul on kohustusliku notariaalne vorminõue, mistõttu tuleb kõik nii korterite, maatükkide kui majade müügitehingud ja nendega seonduvad eellepingud vormistada notari juures. Notari tasu sisaldub abi ka nende tehingutega seotud dokumentide ettevalmistamise eest. Vorminõude täitmata jätmisel on sellised kokkulepped tühised, kuigi näiteks lihtkirjalikus eellepingus sisalduvad kõrvalkokkulepped - leppetrahvi või eksklusiivsuse osas - võivad sõltuvalt nende sisust kehtida.

Paljud kinnisvaraga seotud tehingud siiski notariaalset vormi ei eelda ja selliste tehingute vormistamiseks on Avokaado valikus alljärgnevad dokumendid.

Üüri- ja rendisuhted

Üürilepinguga kohustub üürileandja andma üürnikule kasutamiseks asja (eluruumi, äriruumi) ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest üüri. Rendilepinguga kohustub aga rendileandja andma rentnikule kasutamiseks rendilepingu eseme ning võimaldama talle rendilepingu esemest korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja (tulu või asjad) ja rentnik on kohustatud maksma selle eest renti. Seega on üüri- või rendilepingu oluline vahe selles, kas isikul on õigus üüritavast/renditavast asjast saadavale viljale või mitte. Vaatamata vormivabadusele, on oluline pooltevahelised kokkulepped kindlasti vormistada kirjalikult. Avokaado valikus on alljärgnevad üüri- ja rendisuhetega seotud dokumendi:

Maksejõetus

Maksejõuetuse tähendab olukorda, kus isik ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid ja see suutmatus pole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Peamised maksejõuetusega seonduvad menetlusliigid on pankroti-, saneerimis-, lepitus- ja võlgade ümberkujundamise menetlus. Avokaado valikus on alljärgnevad maksejõuetusega seotud dokumendi.

Nõuded

Nõuded võivad tekkida lepingutest, õigusvastaselt kahju tekitamisest, alusetust rikastumisest, käsundita asjaajamisest, tasu avalikust  lubamisest või muust seaduses sätestatud alusest. Nõue muutub sissenõutavaks hetkest, mil võlausaldajal tekib õigus võlgnikult nõuda kohustuse täitmist. 

Nõudeid võib esitada kohtuväliselt, maksekäsu kiirmenetluses, hagimenetluses, pankrotimenetluses ja nõuete esitamisel on oluline silmas pidada nõude aegumise tähtaega, mille möödumisel võib võlgnik keelduda kohustuse täitmisest. Tehingutest tulenevate nõuete tavapärane aegumistähtaeg on 3 aastat. Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist (sh notariaalsest kokkuleppest kohesele sundtäitmisele allumise kohta) tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat.

Kohtuväliste nõuete esitamisega seotud dokumendid:
Kohtumenetlusega seotud nõuete dokumendid:
Pankrotimenetlusega seotud nõuete dokumendid:

Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand on inimese õigus tema vaimse töö tulemusele- oskusteabele ja loomingule. Intellektuaalse omandi hulka kuuluvad autoriõigus, tööstusdisainilahendus, kaubamärk, geograafiline tähis, ärisaladus, domeenined jm. Omanikel on õigus teenida oma intellektuaalomandiga tulu. Näiteks võib omanik müüa kõik oma intellektuaalomandi, litsenseerida seda kindlatel tingimustel või sõlmida oskusteabe lepingu. Kui keegi rikub intellektuaalse omandi kasutusõigusi, on omanikul õigus pöörduda kohtusse. Avokaado valikus on alljärgnevad intellektuaalse omandiga seotud dokumendid.

Laenud ja tagatised

Avokaado valikus on alljärgnevad laenude ja tagatistega seotud dokumendid:

Osaühingu osade ost ja müük

Osaühingu osa võõrandamise tehingule on seadusega ette nähtud kohustuslik notariaalne vorm.  Seega üldjuhul tuleb osa müügilepingu vormistamiseks pöörduda notari poole. Erandiks on Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK) registreeritud osaühingute osad, mida on võimalik võõrandada ka läbi EVK. Sellisel juhul ei pea osade võõrandamise leping olema notariaalselt tõestatud. Kuna EVK-s registreeritud väärtpaberite (sh aktsiate või osade) ostmisel on väärtpaberite omandajal sama tugev õiguskaitse kui kinnistusraamatu kande alusel kinnistu ostmisel, siis soovitame enne osaluse müüki OÜ-s osad registreerida EVK-s. Lisaks õiguskindlusele on EVK-s registreeritud osade müük ka väiksemate kuludega, kuna pooled ei pea tasuma notaritasusid. Avokaado valikus on alljärgnevad osaühingu osade ostu ja müügiga seotud dokumendid:

Ost-Müük

Dokumendid
 1. Vara kasutusse andmise akt
 2. Töö üleandmise-vastuvõtmise akt
 3. Võla laenuks vormistamise leping
 4. Koostööleping
 5. Koostööleping kolme isiku vahel
 6. Korteriühistu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
 7. Kavatsuste protokoll lepingu sõlmimiseks
 8. Optsioonileping
 9. Konfidentsiaalsuskinnitus
 10. Volikiritasuta
 11. Nõudeavaldus võla tasumiseks
 12. Üüri tasumise nõue
 13. Autorendileping
 14. Tööandja vara kasutamise leping
 15. Müügileping
 16. Osa müügileping
 17. Hagiavaldus tasumata üüri nõudes
 18. Kodune testament
 19. Pankrotihoiatus
 20. Üleandmise akt eluruumi võõrandamisel
 21. Seadme rendileping
 22. Tarkvaraarenduste ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste üleandmise leping
 23. Agendileping
 24. Korteriühistu põhikiri
 25. Arve vaidlustus
 26. Litsentsileping
 27. Kinnisasja broneerimisleping
 28. Tarkvara arendustööde raamleping
 29. Käendusleping
 30. MTÜ põhikiri
 31. Deklaratiivne võlatunnistus
 32. Lepingu täitmise nõue
 33. Tähtajaline eluruumi üürileping
 34. Sõiduki rendileandmise akt
 35. Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja üürileandmiseks
 36. Kavatsuste protokoll arendatava äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
 37. Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja müümiseks
 38. Konfidentsiaalsusleping
 39. Hagiavaldus rahalises nõudes
 40. Eluruumi üleandmise akt
 41. Eluruumi tagastamise akt
 42. Konstitutiivne võlatunnistus
 43. Äriruumi üürileping
 44. Võlgniku pankrotiavaldus
 45. Laenuleping
 46. Äriruumi üleandmise akt
 47. Nõude loovutamise leping
 48. Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses
 49. Konstitutiivne võlatunnistus kahe isiku poolt
 50. Äriruumi tagastamise akt
 51. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus
 52. Kinnisvaramaakleri kliendileping kinnisasja ostmiseks
 53. Võlausaldaja pankrotiavaldus
 54. Nõudeavaldus pankrotimenetluses
 55. Lihtne sõiduki müügileping
 56. Parkimise leppetrahvi vaidlustus
 57. Kinkeleping
 58. Sõiduki müügileping
 59. Lepingust taganemise avaldustasuta
 60. Kinnistule juurdepääsuõiguse seadmise avaldus
 61. Ärihoone üürileping
 62. Kompromissileping
 63. Tähtajatu eluruumi üürileping
 64. Investeerimislaenuleping
 65. Korteriühistu asutamiskoosoleku protokoll
 66. Laenu allutamise leping
Jaga
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Valdkonnad
10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid

 

Proovi 14 päeva tasuta

Krediitkaarti pole vaja